Pengaruh Islam Dalam Politik

PENGARUH ISLAM DALAM POLITIK

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan tentang pengaruh Islam di Nusantara.Ada yang berpendapat kedatangan Islam telah membawa perubahan yang radikal sehingga membawa kemunculan ‘zaman baru’ di Alam Melayu.

Sepanjang abad 13-16M Alam Melayu mengalami proses perubahan yang menghasilkan masyarakat yang putus dari tradisi pra-Islamnya kepada perubahan jiwa dan minda serta berpegang kepada akidah, syariat, world-view serta nilai-nilai hidup Islam yang murni.Ia membuka laluan bagi alam Melayu untuk bangkit menjadi “Khairu-Ummah”, berusaha menghargai nilai serta mempunyai sikap dan tabiat menghargai akal fikiran.

Pengislaman raja-raja telah menyebabkan turut berlaku pengaruh Islam dalam sosio-politik di Alam Melayu.Perubahan yang ketara ialah tertubuhnya kerajaan-kerajaan Melayu-Islam hasil dari gerakan dakwah para mubaligh.Hamka menyatakan masyarakat Islam yang pertama sekalim wujud di Nusantara ialah masyarakat ‘Ta-Shih’ yang wujud sekitar tahun 674M.

Adapun ‘Ta-Shih’ adalah nama yang diberikan oleh orang Tionghua kepada seorang arab.Dikatakan golongan ini wujud di Sumatera dan ada juga menyatakan golongan ‘Ta-Shih’ juga wujud di Jawa.

Di abad ke 8 pula tertubuhnya karajaan Sribuza Islam dan runtuhnya kerajaan Hindu Srivijaya.Pada abad ke 9 wujud kerajaan Islam Perlak, kemudian Kerajaan samudera-Pasai pada 1042M.Seterusnya Kerajaan Pattani di selatan Thai pada abad ke 13M.Kerajaan Islam Melaka pula wujud pada abad 1414 apabila Parameswara memeluk agama Islam, seterusnya kegemilangan politik Islam dilihat diAcheh dan kemudian wujud pula Kerajaan Johor-Riau.

Dari segi corak pemerintahan, kita dapati semacam ada kesinambungan sistem feudalisme yang diperkenalkan era Abbasiyah dan berkembang di bawah kesultanan Delhi.Walau bagaimanapun perubahan-perubahan dasar dalam politik tetap dilakukan oleh Islam dimana Islam telah memberi input dalam mencorakkan politik keislaman dalam sistem Kesultanan Melayu Melaka.Sebagai contoh, Sultan Alaudin Riayat Shah yang menyamar untuk melihat keadaan rakyatnya seperti yang dilakukan oleh salah seorang khalifah ar-rasyidin.

Siddiq Fadhil mengatakan perubahan yang besar ialah Islam telah berjaya ‘memanusiakan’ raja-raja yang dianggap ‘dewa’ sebelum ini.Islam juga telah membawa transformasi nilai dan etika pemerintahan kepada raja-raja.Contohnya terdapat karya-karya ketatanegaraan yang menunjukkan dengan jelas pemikiran Islam dalam politik Islam di Alam Melayu seperti kitab ‘Tajul Salatin’ karya Bukhari al-Jauhari (1603M) .
Tulisan-tulisan ini memperincikan tatasusila serta kod etika yang harus dipakai raja-raja.Ia termasuklah menyatakan sifat-sifat seorang yang bergelar raja iaiti adil, amanah serta kewajipan melaksanakan syariat.

Watak serta peribadi sultan turut berubah menjadi lebih positif, cintakan ilmu serta gemar berdampingan dengan ulama seperti Sultan al-Malik Zahir di Pasai, Sultan Mansur Shah di Melaka, Sultan Mahkota Alam di Acheh dan lain-lain lagi.

Islam juga menjadi nadi penggerak kepada kesedaran menentang penjajahan Barat dirantau ini.Justeru keIslaman yang dominan ini juga Barat membuat plan penaklukan sehingga berjaya merencatkan proses pemantapan Islamisasi yang masih hijau.

Islamisasi dalam politik seterusnya membawa perubahan dalam aspek undang-undang.Pengaruh Islam dalam bidang perundngan di Nusantara menampilkan Melaka sebagai contoh yang paling popular.Ini memandangkan undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka turut dipakai diseluruh negeri-negeri di Sumatera.Ia juga telah diindoktrinasikan oleh Kerajaan Acheh yang berkuasa setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 1511.


Undang-undang Melaka telah disusun lengkap oleh Sidi Ahmad pada zaman kesultanan Melaka.Undang-Undang Melaka (UUM) atau Hukum Kanun Melaka (HKM) mengandungi peraturan serta hukum hakam dalam bidang jenayah, muamalah, kekeluargaan, keterangan dan acara serta tanggungjawab raja-raja dan pembesar negeri dalam pemerintahan.Undang-undang melaka adalah merupakan undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain dalam negeri.Beberapa pengkaji Barat seperti W.R Roff dan Alfred P Rubin mengatakan pada dasarnya Undang-undang Melaka adalah berasaskan undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat.